DJ_SUSKUN
   
 
  > TUNCELİDE TARİHİ ESERLER
 

TUNCELİ’DE TARİHİ ESERLER

ELTİ HATUN CAMİSİMazgirt ilçesindedir. Türbe yaklaşık 20 mt. yükseklikte koni şeklindedir. Binanın içinde Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın annesi ve küçük kardeşinin türbesi bulunmaktadır. Yapı kesme taştan yapılmıştır. Akkoyunlu dönemine aittir.

FERRUH ŞAD BEY TÜRBESİ1851 yılında yöreye hakim olan Ferruh Şad Bey için kesme taştan yapılmıştır. Köyün yakınında olup, sekizgen şeklinde olan duvarlarda al taşlardan bir kuşak yer alır.

MAZGİRT KALESİ
Mazgirt ilçesi yakınında bulunan kalenin üst kısmında halen bazı yapılar mevcuttur. Kaleye bir mağaradan girilir. Mağaranın ününde taştan yapma merdivenler mevcuttur. Surlarla çevrili olan kalenin en üst kısmında köşk şeklinde bir yapı ve yel değirmeni yapılmıştır. Kalenin M.Ö.IX. y.y. da yöreye hakim olan Urartular devrinde yapıldığı. Urartu Kralı II.Rusas’a ait olan ve kalede bulunan yazıda anlaşılmıştır.

ÇOBANBABA TÜRBESİ

Mazgirt ilçe merkezinin doğu kısmında mezarlık olarak bilinen yerdir. Dikdörtgen şeklinde kesme taşla yapılan binanın üzerine koni şeklinde iki çatı yerleştirilmiştir. Yanında bir çeşmesi olan türbe yöre halkınca ziyaret olarak bilinir.

KALE KÖYÜ KALESİ

Mazgirt’in kale köyünde bulunan kalenin giriş kapısında çivi yazıları bulunur. Kalenin altındaki taşlar oyularak bir tünel yapılmıştır. İçinde odalar bulunur. Kalenin M.Ö. IX.Y.Y. da Urartular devrinde kaldığı anlaşılmıştır.

BAĞIN KALESİ

Mazgirt ilçesi Dedebağ ( Bağın) Köyü yakınındadır.İçeriye merdivenle girilir. Içinde taşlar oyularak yapılan büyük bir oda mevcuttur. Kalenin içerisindeki surlardan çok az bir kalıntı kalmıştır. Kale’de Urartu Kralı Menuas’a ait olan yazı bulunmuş ve halen Harput Müzesindedir. 1200 yılından sonra Selçukluların hakimiyetine geçmiştir.

AMBAR KÖYÜ KALESİ

Merkez ilçeye bağlı ambar köyünde bulunan kalenin çevresinde iki minare bulunur. Giriş kapısı taşların oyulmasından yapılmış olup, iç içe üç odası vardır. Kalenin çevresinde sulama kanallarının kalıntıları vardır. Kalenin üst kısmında taştan oymalarla havuzlar yapılmıştır.

PERTEK KALESİ

Pertek ilçesi yakınındadır. Keban baraj gölü yapılmadan önce Murat nehrinin kıyısında sivri bir kayanın ucunda bulunan kalenin bugün etrafı sularla çevrili bir ada görünümündedir.Kalenin içinde bir sarnıç mevcuttur. Çevresinde çinili odalarda 1071 yılından sonra yöreye hakim olan Mengüçoğulları tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Kale Osmanlı döneminde Halit Bin Velit tarafından onarılmış, daha önce kalede bulunan karakuş heykeli kaldırılarak Arapça yazılmış bir Kitabe konulmuştur.
KİLİSELER
Pertek ilçesi Til Köyünde bulunan kiliselerden Suryeni kilisesi kesme taştan yapılmıştır. Yunan tacı planındadır. Aynı yörede bulunan Ermeni kilisesi XVIII. YY’da yapılmıştır.

AŞAĞI(CELEBİ ALİ) CAMİ

Pertek ilçesindedir.1570 yılında yapılmıştır.Kesme ve Moloz taşından yapılan caminin tek kubeli ana mekanı vardır. Ayrıca üç kubeli cemaat yeri bulunmaktadır.
Batısında Eyvanlı Çeşme,yanında minare vardır.Bina iki renkten kesme taştan yapılmaştır.
YUKARI (BAYSUNGUR)CAMİİ
Pertek İlçesindedir. Aşağı caminin yanında olan camii 1572 yılında yapılmıştır.Özenli bir taş işçiliği gözlenir.Pencelerler sivri kemerlerle çevrilidir.Tek kübbeli ana giriş yeri ve üç kübbeli ana cemaat yeri mevcuttur.Son cemaat yeri ve minaresi iki renkli taştan yapılmıştır.
SAĞMAN CAMİSİ
Pertek İlçesine bağlı sağman köyünde bulunan camii Pir Hüseyin Bey’in torunu Salih Bey tarafından 1555 yılında yapılmıştır.Minareye caminin dışından çıkılır.Cami renkli taşlardan yapılmıştır.
SAĞMAN KALESİ
Pertek İlçesinin Sağman Köyünde Sarp bir tepenin üzerinde yapılmıştır.Kule ve Sur kalıntıları bulunmaktadır.Kalenin kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
GELİN MAĞARALARI VE HARUN KÖPRÜSÜ
Pülümür İlçesi yakınlarında dır. Oyma taş sanatı ile yapılan mağaralarda merdivenler de yapılmıştır.Aynı yörede Pülümür Çayı üzerinde Harun Köprüsü olarak bilinen bir köprü mevcuttur.Bu Köprü Pülümür çayının en taşkın zamanında bir sürü köprü yıkıldığı halde çok eski bir yapı olmasına rağmen yıkılmamış ve günümüze kadar özelliğini korumuştur. Bu mağaralar ve köprünün kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir.Sekiz oda ve iki penceresi bulunan kaleye su taşımak için çıkış yeri yapılmıştır.

Tahar Köprüsü:

 
  yasam-radyo
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=